Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

dr n. med. Magdalena Kamińska

Absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (PUM) i stypendystka Ministra Zdrowia za osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2005-2006. W roku 2006 uzyskała tytuł magistra pielęgniarstwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie. W 2011 roku ukończyła studia podyplomowe z gerontopedagogiki w PUM a rok później obroniła rozprawę doktorską pt. "Ocena czynników ryzyka upadków u osób w wieku geriatrycznym". Rozprawa została wyróżniona w ramach VI Konkursu Naukowego im. Profesora Jerzego Piotrowskiego na prace doktorskie i magisterskie o tematyce gerontologicznej lub geriatrycznej, ogłoszonego przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z okazji XII Zjazdu Naukowego PTG pod hasłem "Gerontologia wobec nowych wyzwań", który został zorganizowany w 2013 roku w Poznaniu. W tym samym roku uzyskała tytuł pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, a w roku 2014 ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego. W Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM pracuje od ponad 10 lat, prowadząc działalność naukowo-dydaktyczną, realizując liczne projekty naukowo-badawcze i opiekując się studenckim kołem naukowym. Bierze czynny udział w licznych międzynarodowych kongresach, konferencjach, sympozjach i warsztatach dotyczących zagadnień geriatrii. Autorka wielu publikacji naukowych w dziedzinie zdrowia publicznego, medycyny rodzinnej i pielęgniarstwa rodzinnego, geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego. Koordynator pierwszego w Polsce Medycznego Uniwersytetu Seniora przy PUM, a także pełnomocnik dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie ds. utworzenia programu na kierunku pielęgniarstwo, realizowanego w języku angielskim. Wielokrotnie uhonorowana nagrodami Rektora PUM za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. Członkini licznych międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.